Vanliga misstag som många gör när de ska samla lån

by Henrik Schuberg

Att hantera sin hushållsekonomi är inte så lätt som man kan tro. Det kräver planering, struktur och disciplin. Utan dessa är det lätt att ta lån som kanske inte är helt nödvändiga, och plötsligt blir man överväldigad av höga skuldkostnader varje månad.

Ett sätt att hantera och förenkla skuldhanteringen är genom att konsolidera sina lån – alltså att samla lån. Detta kan vara en smart lösning för många, men det finns en del misstag att undvika innan man samlar lån.

Ibland handlar det om otillräcklig kunskap om vad olika begrepp faktiskt betyder. Till exempel kan det gälla vad skillnaden mellan nominell och effektiv ränta är. Att blanda ihop dessa begrepp kan leda till väldigt höga kostnader som man kanske inte är beredd på. För detaljerad information om just detta, följ länken och lär dig mer här.

Nedan ska vi utforska dessa vanliga misstag när det kommer till att konsolidera lån och hur du kan undvika dem för att göra din ekonomiska framtid ljusare.

Misstag #1: Att samla lån utan en ordentlig plan

Det vanligaste misstaget många begår när de tar lån är att inte planera tillräckligt. Det är lätt att lockas av erbjudanden eller kampanjer som långivare har och därmed endast se fördelarna med lånet. Men det finns nackdelar med att hoppa rakt in i ett lån utan noggrant övervägande.

Även om idén att samla lån i princip är positiv och sänker dina månadskostnader kan det fortfarande finnas långsiktiga konsekvenser att ta hänsyn till. Exempelvis kan ett väldigt högt lånebelopp med lång löptid resultera i fortsatt lågt kreditvärde och svårigheter att få nya lån, teckna avtal eller handla på avbetalning.

Innan du börjar samla lån är det alltså viktigt att se till att du har en detaljerad plan som inkluderar dina mål, din budget och hur du kommer att hantera det nya samlade lånet.

Misstag #2: Att inte leta tillräckligt efter det bästa erbjudandet

Det här går hand i hand med föregående misstag. När man ska samla lån är det väldigt viktigt att man gör noggrann research och jämför lån, långivare, erbjudanden, kampanjer, räntor, avgifter, etc.

Utan att jämföra noggrant missar man inte bara möjligheten att få bättre ekonomiska villkor på sitt lån utan det finns mycket praktiskt man kan gå miste om också. Till exempel har vissa långivare bättre kommunikation med sina kunder än andra. Det är viktigt att kunna komma i kontakt med sin långivare om det skulle uppstå problem eller misstag med betalningar och räkningar.

Genom att läsa recensioner från befintliga eller tidiga kunder får du också reda på om långivaren är villig att omförhandla lån om ens ekonomiska situation förändras. Det kan handla om sänkt ränta eller avgifter, till exempel.

Misstag #3: Att samla lån med hög ränta

Utöver ökad ekonomisk kontroll så är ett viktigt syfte med samlingslån att sänka räntan för att spara mer pengar. Beroende på hur dina skulder ser ut så finns det alltid en risk att du väljer ett lån vars ränta faktiskt överstiger räntekostnaden du hade innan konsolideringslånet.

Det här är också relaterat till att göra noggrann research innan man accepterar ett avtal. Du måste dels leta fram det bästa låneerbjudandet du kan hitta utifrån dina ekonomiska förutsättningar, men det gäller även att göra noggranna beräkningar på alla dina befintliga skulder och deras ränta.

Genom att ta ytterligare ett lån som trots allt inte resulterar i en bättre ekonomisk situation ökar risken att det faktiskt blir svårare än tidigare. Nu har man bara dragit på sig ytterligare ett lån och försämrat kreditvärdet utan att något i praktiken förbättrades.

Misstag #4: Att fortsätta med gamla vanor

För att ett samlingslån ska vara till så god nytta som möjligt faller det också ett stort ansvar på att man ändrar sina gamla vanor till något bättre. Man kan inte fortsätta leva på samma sätt som man gjort tidigare när man drog på sig skulderna.

Det är svårt att ändra på rutiner och vanor, men det är absolut nödvändigt om man ska leva med sund ekonomi. Ett samlingslån ska inte endast ses som en tillfällig lösning på skuldbördan. Istället ska det ses som en möjlighet att förändra sitt ekonomiska liv till det bättre.

Passa på att läsa böcker om budgetering, hushållsekonomi, hur man skapar hållbara rutiner, etc. När man har en tung kreditbörda är det ett tecken på att man inte fattar rätt ekonomiska beslut. Ta tillfället i akt och bestäm dig för att göra en ordentlig omstrukturering av din vardag och dina vanor när du ansöker om samlingslån.

Misstag #6: Att inte ha en nödfond

Många tänker kanske att om man har en nödfond krävs inget lån. Så behöver det inte nödvändigtvis vara. Det finns goda anledningar att ansöka om lån med bra villkor om man planerar det väl.

En nödfond är pengar som endast används vid kris eller akuta situationer. Skulle man bli av med jobbet eller om man måste stå för en väldigt dyr och oförutsedd kostnad och inte har tillräckligt med pengar till räkningar så kan man använda nödfonden.

Att inte kunna betala en räkning till en långivare blir snabbt väldigt dyrt. I avtalets villkor framkommer det ofta att straff- och påminnelseavgifter samt dröjsmålsränta är väldigt höga. Det innebär att en utebliven räkning kommer kosta mycket mer när extrakostnaderna lagts på. Det kan bli väldigt dyrt om man inte har förmåga att betala skulderna på några månader. Därför är det viktigt att ha en nödfond för att undvika dessa kostnader.

You may also like