Vad står am och pm för

by Henrik Schuberg

Välkommen till en informativ artikel som kommer att berätta i detalj om vad ”am” och ”pm” betyder. Så, vad står am och pm för? Det är ett ganska vanligt begrepp, men förvirrar många! Låt oss dyka rakt in!

AM och PM: En introduktion

Du har kanske sett termerna AM och PM på din mobiltelefon, dator, klocka och andra elektroniska apparater. Rimligen, många människor frågar nog, ”Vad står AM och PM för?” I korta drag, AM står för ’ante meridiem’ vilket betyder ”före middagen” och PM står för ’post meridiem’, som betyder ”efter middagen” på latin. Dessa tidsindikationer delar upp dygnet i två delar: från midnatt till mitt på dagen (AM) och från mitt på dagen till midnatt (PM).

Betydelsen och tillämpningen av AM och PM

AM och PM används för att differentiera de två 12-timmars perioderna på 24-timmarsklockan, vilket är standarden i de flesta länder. Här är hur det fungerar:

Tidpunkt Period (Svenska) Period (Latin)
00:00 till 11:59 Förmiddag AM (Ante Meridiem)
12:00 till 23:59 Eftermiddag till Midnatt PM (Post Meridiem)

Vi bör dock notera, att vid 12:00 middag växlar tiden från AM till PM, och vid 12:00 midnatt växlar den till AM. Så nästa gång du ser AM och PM vet du exakt vad de innebär och när de används. Nu när du har svaret på vad står AM och PM för, kan du enkelt förstå tidpunkten i ett 24-timmarsformat.

Delade tider över hela världen

AM och PM är inte universellt accepterade över hela världen. Vissa länder som Storbritannien, Kanada och Australien, bland andra, föredrar 24-timmarsklockan, medan länder som USA, Filippinerna och Kanada också använder 12-timmarsformatet. Varje land har sina skäl för att följa ett visst tidsformat, vilket ofta är rotat i historisk tradition eller kulturella preferenser.

Förhoppningsvis klargör detta korta men informativa stycke vad AM och PM innebär. Nu kan du i framtiden referera till tid med fullt förtroende, oavsett om det är AM eller PM!

You may also like