Du vet väl om att du är värdefull text

by Henrik Schuberg

Du vet väl om att du är värdefull text?

Just för att betona, vi snackar inte om ekonomiskt värde här. Nej, det handlar om den absoluta betydelse du har som en individ. Har någon sagt till dig idag att du är värdefull? Nej? Låt mig vara den förste då. Du är värdefull!

Visst tipsar vi om några sammanhang där du kan märkas som en viktig skådespelare. Men allra först, låt oss ta en titt på den allmänna informationen om ämnet.

Aspekter Värderingar Effekter
Dina talanger Unika Självkänsla uppbyggnad
Din attityd Positiv Glädjespridning
Dina kunskaper Outtömliga Lärande till andra
Din kraft Styrka Motivering till andra

Varför är du värdefull? Well, varför inte?

Funderar på varför du är viktig?

  • Dina talanger: Även de enklaste sakerna du gör kan vara unika och värdefulla för någon annan. Har du tänkt på det?
  • Din attityd: Du hade en dålig dag men du log ändå. Gissa vad? Din positiva attityd kan ha fört ljus till andras liv.
  • Dina kunskaper: Tänk på alla de saker som du lärt dig under ditt liv, stora som små. Du kan dela denna kunskap och hjälpa andra att lära.
  • Din kraft: Din inre styrka kan vara en inspiration för andra. Att veta att du kan och kommer att ta itu med vad som helst, är oerhört värdefullt.

Så, glöm inte, hur liten eller stor din roll kan verka, du är och kommer alltid att vara värdefull!

You may also like