Hur många jobb måste man söka

by Henrik Schuberg

Hur många jobb måste man söka?

”Hur många jobb måste man söka?” är en fråga vi alla någonsin har ställt oss. Svaret kan variera beroende på främst din situation och marknadens tillgängliga jobb.

Tänk på det här sättet, letar du efter ett jobb är som att fiska. Du kan ha den bästa fiskeutrustningen men om det inte finns fisk i vattnet, kommer du troligen inte att få något. Samma sak gäller, ju fler jobb du ansöker om, desto högre är chansen att få ett. Men hur vet man hur många jobb man bör ansöka till?

Det beror på din situation

De som arbetssökande kan ha olika krav. En person kan vara mer flexibel och ansöka om flera jobb, medan en annan kan ha mer specifika krav och därmed ha färre valmöjligheter. Båda söker ett jobb, men antalet ansökningar kommer att variera.

Marknaden spelar också roll

Arbetsmarknaden förändras ständigt. För vissa jobb kan det finnas massor av lediga platser, medan andra kan vara mer konkurrenskraftiga. Du kan behöva söka fler jobb i en konkurrenskraftig marknad jämfört med en mindre konkurrenskraftig.

Med detta sagt, låt oss titta på en snabb översikt över viktig information när det gäller jobbsökande:

Situation Jobbmarknad Antal Jobb ansökningar
Mer flexibel Mindre konkurrenskraftigt 5-10 per vecka
Mer specifika krav Mindre konkurrenskraftigt 2-5 per vecka
Mer flexibel Mer konkurrenskraftigt 15-20 per vecka
Mer specifika krav Mer konkurrenskraftigt 10-15 per vecka

Som du kan se, varierar antalet jobb ansökningar som är rekommenderade baserat på din situation och marknadsförhållandena. Men oavsett situationen är huvudregeln att applicera kvalitet före kvantitet. Investera tid i att skriva personliga och noggranna ansökningar. Lycka till med ditt jobbsökande!

You may also like