Neo Barstedts uppgång och fall

by Oskar Hallberg
0 comment
lawyer

I mars 2022 stormade det ordentligt kring toppadvokaten Neo Barsoum Barstedt. Han uteslöts till sist ur Advokatsamfundet på grund av att han upprepade gånger misskötte sitt arbete. Mycket har skrivits om Neo Barsoum, både i gammelmedia och på nätet, och störst är kanske flödet på Flashback. 

Snabbfakta om Neo Barstedt

NamnNeo Nahir Barsoum Barstedt
Född1990
YrkeAdvokat
FirmaAdvokatbyrån Onyx Law AB
BakgrundFamilj från Syrien

Vem är Neo Barstedt? 

Neo Nahir Barsoum Barstedt är född i Sverige men hans familj har ursprung från Syrien. Han är född 1990, samma år som hans föräldrar invandrade hit. Det finns ingen information om honom på Wikipedia men de flesta som läser tidningar eller följer andra nyhetsmedier har nog snubblat över hans namn under året. 

Neo Barstedt är inte den enda juristen i sin familj. Även hans bror Gabriel Barsoum är advokat med egen byrå. Gabriel Barsoum har liksom Neo Barstedt varit föremål för många utredningar om fusk och överdebitering. Båda bröderna har kallats för gangsteradvokater i media. 

Upp som en sol

Sin ringa ålder till trots seglade denna advokat upp som en av de allra bäst betalda i Sverige under 2021. Han riktade tidigt in sig på gängkriminella och blev snabbt väldigt efterfrågad. Flashbacks användare beskriver honom som en skicklig jurist, en man som är duktig på att prata för sig men som inte sällan hade en sliskig attityd. I etablerad media beskrivs han som en ung och driven advokat som sedan starten på karriären 2018 snabbt blev en av landets mest anlitade offentliga försvarare. Han inledde en kometkarriär och kom till sist att fakturera svenska staten nära 10 miljoner kronor under 2021. Det är en summa som ligger i den absoluta toppen för advokater i Sverige. 

Ned som en pannkaka

Under 2022 uteslöts Neo Barstedt ur Advokatsamfundet och här kan man betrakta hans framgångssaga som avslutad. Skälen till uteslutningen är flera och de är mycket allvarliga. Han fick varning efter varning men fortsatte att bedriva sin verksamhet med tvivelaktiga metoder.  Här är ett urval av det som framkommit och som ledde till att Advokatsamfundets disciplinnämnd började granska advokat Neo Barstedts arbete och till sist beslutade om uteslutning. 

Brister och oegentligheter i Neo Barstedts arbete:

  • Fuskat med kostnadsräkningar
  • Tagit på sig för många uppdrag
  • Försvarat sin syster på tvivelaktiga grunder
  • Givit anställda på sin advokatbyrå uppdrag som de inte behärskat
  • Felaktigt låtit andra ersätta honom i arbetet
  • Ej inställt sig till förhandling. 

Varför denna kritik mot Neo Barstedt? 

För den som har lätt att hitta uppdrag och dessutom tjänar mycket pengar kan avundsjuka och missunnsamhet leda till anklagelser och misstro. När det gäller Neo Barstedt verkar det dock som att allvarligare faktorer ligger bakom kritiken. 

Kostnader som advokater fakturerar i offentliga mål drabbar Sveriges skattebetalare och det är därför av största vikt att allt går rätt till. Arvodena är höga, både för arbete och så kallad tidsspillan och det är viktigt att jurister är samvetsgranna och håller sig till sanningen när de räknar ihop sina kostnader. I Neo Barstedts fall har man konstaterat att han har fakturerat för tid i två städer samtidigt, att han tagit betalt för närvaro vid polisförhör där han aldrig varit med. Han ska även ha fuskat med läkarintyg när han dubbelbokat sig och inte kunnat vara med på rättegångar. 

Disciplinnämnden har utrett Neo Barstedt på eget initiativ men det har även kommit ett flertal anmälningar mot honom från poliser, advokater och missnöjda klienter. 

Många höga arvoden

När man jobbar med stora pengar blir varje timme en rejäl slant i plånboken. Att Neo Barstedt kunnat tjäna stora belopp är inte så konstigt om man ser på taxan för olika uppdrag. Om man dessutom fuskar och fakturerar dubbelt kan det bli en hel del ur skattebetalarnas ficka. 

Taxa för juristuppdrag enligt Aftonbladet

  • Timkostnadsnorm 2022 för arbete – 1442 kr/timme exklusive moms
  • Timkostnadsnorm 2022 för tidsspillan (resor, väntetider etc)  – 1320 kr/timme exklusive moms

You may also like