Hur många språk finns det i världen?

by Henrik Schuberg
0 comment
language2

Det går inte att ge ett helt rakt svar på frågan “hur många språk finns det i världen idag?”. Det går dock att uppskatta siffran till ungefär 7000 språk. Det finns en databas som listar alla levande språk i världen år 2020 till 7117 stycken . Det är dock en väldigt osäker siffra.

Hela 3000 av dessa språk räknas nämligen som hotade och hundratals är nästan utdöda då de bara talas av enstaka personer. Ofta är dessa enstaka personer äldre. Därför kommer det redan inom 50 år att finnas mycket färre språk i världen.

Ett annat problem med att ange hur många olika språk det finns i världen är att det är svårt att avgöra när något är en dialekt eller ett eget språk. 

Hur många språk finns det i världen enligt Wikipedia?

Även Wikipedia ger ett luddigt svar på “flera tusen”. Detta mycket på grund av att det är svårt att veta vad som är ett eget språk och inte. Ett språk kan ha varit en del av ett annat språk eller en dialekt tills man delat på ett land och då har fått två språk som egentligen är nästan identiska.

Enligt Wikipedia finns det iallafall 800 språk som har en egen artikel på svenska Wikipedia och 279 språk som har en egen Wikipedia.

Där kan man också läsa att de tre mest talade språken i världen är mandarin, spanska och engelska samt se en lista av världens officiella språk. Det vill säga det språk på vilket ett lands lagar skrivs och som används i landets offentliga administration.

You may also like