Hur länge får man vara tjänstledig

by Henrik Schuberg

Vad är tjänstledighet?

Tjänstledighet är en period då en anställd har tillstånd att vara borta från sitt arbete. Tjänstledighet kan vara kort eller lång, beroende på vad som bestämts mellan anställd och arbetsgivare. Men, hur länge får man vara tjänstledig?

Hur länge får man vara tjänstledig?

Allmänt sett, kan en anställd vara tjänstledig så länge som arbetsgivaren har godkänt. Det exakta antalet dagar eller månader av tjänstledighet kan variera beroende på flera faktorer, inklusive anställningsavtalet och arbetsgivarens policyer.

Vad bestämmer längden på en tjänstledighet?

Längden på tjänstledigheten bestäms av flera faktorer.

  • Anledningen till tjänstledigheten
  • Arbetsgivarens policyer och regler

Vi kommer att utforska dessa faktorer närmare i följande tabell:

Anledning till tjänstledighet Typiska regler Lämplig tid
Föräldraledighet Upp till 480 dagar per barn Upp till 3 år
Studier Upp till 6 år Enligt studietid
Sjukdom eller vård av nära anhörig Obegränsat Beroende på medicinsk bedömning
Fackligt arbete Obegränsat Enligt avtal med arbetsgivaren

Slutord

”Hur länge får man vara tjänstledig?” är en fråga med flera svar. Kom ihåg att alltid diskutera din plan att ta tjänstledigt med din arbetsgivare, för att ni tillsammans kan komma fram till den bästa lösningen.

You may also like