Hur räknar man ut arean på en cirkel

by Henrik Schuberg

Vad är en cirkel och hur beräknas dess area?

Vi har alla sett och upplevt cirklar i vår vardag, allt från pizzor och klockor till bilhjul. Men kanske undrar du hur man kan räkna ut arean på en cirkel? Ingen fara, här kommer jag förklara det i detalj.

1. En av de grundläggande sakerna att förstå är att varje cirkel har en ”radie” och en ”diameter”. Radie är avståndet från cirkelns mitt till kanten, medan diametern är två gånger radie.
2. Area av en cirkel beräknas enligt formeln: πr². Var ’π’ är Pi (annat tal som är ungefär 3.14159) och ’r’ är radien av cirkeln.
3. Därför för att räkna ut arean, måste du bara kvadrera radien (dvs. multiplicera den med sig själv) och sedan multiplicera resultatet med Pi.

Praktisk tillämpning

För att ta ett exempel, säg att du har en cirkel med en radie på 2 meter. Du börjar med att kvadrera radien (2*2 = 4) och sedan multiplicera med Pi. Så arean på cirkeln är 4*3,14 vilket ger oss 12,56 kvadratmeter!

Följande tabell summerar allt i en ordnad struktur:

Term Definition Exempel
Radie Avståndet från cirkelns mitt till kanten 2 meter
Diameter Radie förstärkt med 2 4 meter
Formel för area πr² π (3.14) * 2² = 12.56

Så, nästa gång du tittar på din pizza eller klocka, vet du precis hur man beräknar arean!

You may also like