Hur många talar jiddisch i sverige

by Henrik Schuberg

Välkomna, mina kära läsare, till den fascinerande världen av språk och kulturer! Idag ska vi dyka in i en fråga som är lika intressant som den är komplicerad: Hur många talar jiddisch i Sverige?

Jiddish i Sverige: En historisk överblick

Jiddisch, ett Centraleuropeiskt språk av germanskt ursprung, började talas av Judarnas gemenskap i Sverige under medeltiden. Det har fortsatt att vara en viktig del av den svenska kulturella existera trots att dess talare nummer har minskat över åren.

Mängden av Jiddischtalare i Sverige

Att bestämma exakta antalet jiddischtalare i Sverige är svårt, då det ofta blandas ihop med hebreiska. Officiella siffror varierar, men det uppskattas att cirka 2 000 till 3 000 personer talar jiddisch i Sverige idag. Dessa inkluderar både de som talar det som sitt modersmål och de som lärde sig det som ett andra språk.

Jiddisch Antal talare Andel av befolkningen
Sverige 2 000 – 3 000 < 0.03%
Globalt 1.5 miljon N/A
Europa 200 000 – 250 000 N/A

Räknar vi med andra språk?

Kanske undrar du om vi bör räkna med andra judiska språk, som hebreiska, i våra siffror? Medan dessa definitivt spelar en roll i den judiska kulturen, är det viktigt att notera att jiddisch och hebreiska är två distinkta språk. Var och en har sin egen historia, och de är inte ömsesidigt förståeliga.

I vår diskussion om ”hur många talar jiddisch i Sverige”, har vi koncentrerat oss på dem som talar jiddisch – oavsett om det är deras modersmål, ett andra språk, eller ett språk de lär sig i skolan.

Att förstå språkens roll i vår värld är fascinerande, eller hur? Och nu när du vet hur många som talar jiddisch i Sverige, kan du dyka djupare in i denna rika och mångfacetterade kultur. Lycka till på din resa!

You may also like