Hur många dagar får man jobba i sträck

by Henrik Schuberg

Vad säger lagen om ”hur många dagar får man jobba i sträck”?

Vi vet alla att arbete är en viktig del av våra liv. Men hur mycket arbete är för mycket? Hur många dagar får man jobba i sträck? Låt oss dyka djupare in i den här frågan.

I huvudsak regleras arbetstiderna i Sverige av Arbetstidslagen och Arbetsmiljölagen. De angav de maximala timmarna som arbetstagare kan arbeta per dag, vecka och år. Det finns dock vissa undantag och flexibiliteter som tillåter längre arbetstider i vissa situationer.

Arbetstidslagen Maximal Vardaglig Arbetstid Maximal Veckovis Arbetstid
Normala fall 8 timmar 40 timmar
Undantagssituationer 10 timmar 48 timmar
Maximala arbetstider per år 2000 timmar
Oreglerade fall Varierar Varierar

Men vad betyder det för antalet dagar man kan jobba i sträck?

Hur många dagar får man jobba i sträck beror på arbetsförhållandena. Men lagligt sett, bör det finnas minst 11 timmars vila mellan två arbetspass, vilket indikerar att man rent tekniskt kan arbeta varje dag om övriga villkor uppfylls. Alltså, det handlar mer om hur många timmar du jobbar, inte hur många dagar.

Alltid kom ihåg att balansera arbete och fritid. Ingen mängd pengar kan ersätta din hälsa och välbefinnande. Så ta det lite lugnt och se till att du får ordentlig vila mellan arbetspassen.

You may also like