Hur många centimeter är en inch

by Henrik Schuberg
Måttenhet Centimeter Inch
1 Inch 2.54 1
1 Centimeter 1 0.39
3 inches 7.62 3
5 centimeter 5 1.97

Hur Många Centimeter är en Inch?

Vi har alla stött på det någon gång – det verkar som att hela världen använder centimeter, med undantag för Nordamerika som föredrar inch. Men hur många centimeter är en inch egentligen? Svaret är rakt på sak – en inch motsvarar 2,54 centimeter.

Så varför använder vi både centimeter och inch?

Bra fråga! Det kan vara förvirrande, särskilt när du handlar online och allt är uppmätt i inches. Historiskt sett har olika regioner utvecklat egna system för att mäta saker, och trots globalisering och standardisering har vi fortfarande kvar några av dessa skillnader. Ändå, oroa dig inte, om du minns att en inch är 2,54 centimeter, kommer du nog att klara dig bra!

Omställning från Centimeter till Inch

För att omvandla centimeter till inch, dela antalet centimeter med 2,54. Till exempel, om du har en pryl som mäter 10 centimeter, skulle det vara omkring 3,94 inches.

  • 10 cm / 2,54 = 3,94 inches

Omställning från Inch till Centimeter

Att göra omvändningen är lika enkelt. Multiplicera antalet inches med 2,54 för att få det i centimeter. Så om du har något som är 4 inches långt, skulle det vara 10,16 cm!

  • 4 inches x 2,54 = 10,16 cm

Slutord

Oavsett om du föredrar centimeter eller inches, är det bra att veta hur du ska omvandla mellan de två. Förhoppningsvis har det här inlägget hjälpt att klargöra ”hur många centimeter är en inch”.

You may also like