Får man stanna på en huvudled

by Henrik Schuberg

Får man stanna på en huvudled?

Oj, bra fråga! Nu ska jag slå hål på några myter om detta kontroversiella ämne. Svensk lagstiftning har alltid något sagt om saken, och i detta fall är den faktiskt ganska tydlig. Så vad säger lagen?

Reglerna för att stanna på huvudled

Enligt svensk vägtrafiklagstiftning får man inte stanna eller parkera på en huvudled. Men, som med alla regler, finns det vissa undantag! Om det är akut nödläge eller om trafikförhållandena kräver det, så kan det tillåtas att stanna. Men håll i hatten, här kommer det en tabell med några detaljer.

Handling Tillåtet? Lagrådsremiss
Stanna på huvudled Generellt NEJ Vägtrafiklagstiftning
Stanna för nödsituationer JA Vägtrafiklagstiftning
Parkera på huvudled NEJ Vägtrafiklagstiftning
Stanna för trafikförhållanden JA Vägtrafiklagstiftning

En viktig påminnelse

Här är en liten lista att tänka på:

  • Bilar ska aldrig stanna där det kan orsaka störningar eller fara för andra.
  • Undantagen gäller enbart i nödsituationer eller specifika trafikförhållanden.
  • Säkerhet först, alltid!

Så där går det, nu vet du om man får stanna på en huvudled! Så nästa gång när du är på motorvägen och känner en plötslig önskan att stanna och beundra landskapet, kom ihåg att göra det på ett säkert och lagligt sätt. Kör försiktigt!

You may also like