30 miles per hour in km

by Henrik Schuberg

Hur snabbt är 30 miles per timme i kilometer?

Du undrar kanske, ”30 miles per timme, hur långt är det i kilometer?” Låt mig berätta för dig; det är ju en ganska skälig fråga. Det är alltid bra att ha en universell förståelse för avstånd och hastighet, speciellt om du reser mycket!

Enhet Hastighet Äquivalent
Miles per timme 30 48.3 km/h
Kilometer per timme 48.3 30 mph
Fot per sekund 44 30 mph
Meter per sekund 13.4 30 mph

När vi omvandlar hastigheter i miles per timme till kilometertal vet vi att en mile motsvarar 1,60934 kilometer. Med det i åtanke blir omräkningsformeln väldigt enkel.

Så, hur snabbt är 30 miles per timme då?”

Enligt samma omvandlingsformel motsvarar 30 miles per timme ca 48,3 kilometers hastighet. Imponerande, eller hur? Det är nästan samma som genomsnittshastigheten på en klassisk landsväg!

  • 1 mph = 1,60934 km/h
  • 30 mph = 30 x 1,60934 km/h
  • 30 mph = 48,3 km/h

Nu vet du vad 30 miles per timme betyder i kilometer! Så nästa gång du stöter på den här hastigheten, kommer det inte längre att förvirra dig.

You may also like