AB Schübergs Gräv & Schakt

Bergtäkt

Försäljning av krossprodukter vid

bergtäkten i Klinte.

 

Bergsprodukter

Stenmjöl 0-2 används t.ex. vid plattsättning, ridbana, kabelgravar

Makadam 2-4 används t.ex. plattsättning, halkbekämpning                    

Makadam 4-8 används t.ex. grunder, grusgångar, asfalttillverkning

Makadam 8-11 används t.ex. till grunder, gårdsplaner, dränering

Makadam 11-16 används t.ex. till grunder, gårdsplaner, dränering, asfaltstillverkning

Makadam 16-32 används t.ex. till grunder, dränering

Makadam 32-80 används t.ex. till förstärkningslager, fyllnadsmaterial

Makadam 80-120 används t.ex. till förstärkningslager, fyllnadsmaterial

Bärlager 0-35 till vägar

Restfraktion 0-16 använd t.ex. för uppgrusning av vägar

 

Makadam är krossat berg som inte innehåller några nollfraktioner.

Vill du ha hjälp med transporten ring Erling Engqvist 0706 89 89 20

 

 

 

 

 

 

Vi har branschkunskapen, viljan och resurserna för de arbeten Ni vill ha utfört.                                                         Vi arbetar utifrån att utföra uppdrag med bra kvalité och därmed få nöjda och återkommande kunder.

Obs!  Vänligen kontakta Joel 0737 460 200, för tillgång och öppentider.