AB Schübergs Gräv & Schakt

Vi har branschkunskapen, viljan och resurserna för de arbeten Ni vill ha utfört.                                                          Vi arbetar utifrån att utföra uppdrag med bra kvalité och därmed få nöjda och återkommande kunder.

AB Schübergs Gräv & Schakt- din totala markentreprenör

Kontakta oss:

Magnus I mobil: 0700 809 044

Krister W mobil: 0700 809 041

Joel E mobil: 0737 460 200

Kontor: 0498-121201

Tanja R mobil: 0700809042

E-post: entreprenad@schubergs.se

 

Entreprenadtjänster

Vi utför allt inom entreprenadbranschen med en maskinpark som täcker in de flesta behoven.

Med grävmaskiner i olika storlekar och inte minst kompetent personal, kan vi ta på oss de flesta uppdragen oavsett om det är små eller större projekt. Bland våra tjänsteutbud kan nämnas:

- Husgrunder                                              - Husdräneringar

- Avlopp och reningsverk                            - Buskröjning och dikes– kanalresning

- Spettning av berg och betong                     - Dammar & viltvatten

- Maskin- & materialtransporter               - Odlingar

- Plöjning av kabel & vattenslang                 - Gjutning av husgrunder mm