AB Schübergs Gräv & Schakt

Vi har branschkunskapen, viljan och resurserna för de arbeten Ni vill ha utfört.                                                         Vi arbetar utifrån att utföra uppdrag med bra kvalité och därmed få nöjda och återkommande kunder.

Hökerum Bygg bygger på Snäckgärdsbaden etapp 2 som består av tre hus med totalt 35 lägenheter. Samtidigt har bygget av etapp 3 påbörjats. Brf Snäckgärdsbaden 3 rymmer 27 lägenheter i ett hus på fem våningar. Detta hus kommer att  ligga på norra sidan vid Snäckgärdsbaden. AB Schübergs Gräv & Schakt  har fått förtroendet att ansvara för markarbetet.

Pågående arbete mm

Här presenteras kort pågående och avslutade arbeten.

Peab  bygger ut för en ny enhet med ytterligare sjutton platser för särskilt boende för Gotlands Sjukhem vid Kopparsvik i Visby. 

AB Schübergs Gräv & Schakt har fått förtroendet att ansvara för markentreprenaden.

Region Gotland bygger en ny rondell vid Pjäsen i Visby. Entreprenaden omfattar nyanläggning av cirkulationsplats på Allégatan med cirka 150m gata på A7-fältet i Visby, nybyggnaden skall färdigställas hösten 2015.

AB Schübergs Gräv & Schakt  är totalentreprenör.

 

Alvar Hallgren Bygg AB bygger om Busstationen i Visby. Busstationen kommer bland annat att få nya entréer samt ett cykelgarage där pendlare kan låsa in sina cyklar. Ytorna i anslutning till busstationen kommer att tillgänglighetsanpassas för rörelsehindrade, trafiksäkerhet och logistik. Vintern 2015-2016 ska om- och tillbyggnationerna vara klara.

AB Schübergs Gräv & Schakt har fått förtroendet att ansvarar för markarbetena.

Kontaktuppgifter:

Magnus I mobil: 0700 809 044

Krister W mobil: 0700 809 041

Joel E mobil: 0737 460 200

Kontor: 0498-121201

Tanja R mobil: 0700809042

E-post: entreprenad@schubergs.se

 

 

AB Schübergs Gräv & Schakt- din totala markentreprenör

Coop bygger i Visby Gotlands största livsmedelsbutik på totalt cirka 7000m2. Coop Forum öppnar juni 2014. AB Schübergs Gräv & Schakt har fått förtroendet att ansvara för markentreprenaden. Totalentreprenör är Fastec Sverige. Miljömålen för projektet är högt satta med ambition att nå certifiering Miljöbyggnad Guld.

Svenska McDonalds bygger en ny vägrestaurang i Visby som öppnar våren 2015. Den nya restaurangen har nästan 120 sittplatser inne, en stor uteservering med ytterligare 100 sittplatser och lekplats både ute och inne. Det finns snabbt och kostnadsfritt WiFi och som extra service till de bilburna gästerna finns en tvåfilig McDrive. Dessutom kommer elbilsburna gäster erbjudas möjligheten att snabbladda. Gotland McDrive är en av Sveriges modernaste och har ett helt nytt system för att ge gästerna ännu bättre service.

AB Schübergs Gräv & Schakt har fått förtroendet att ansvara för markarbetet.

 

 

 

 R&L Bygg AB har uppstartat projektet kv. Järnvägen utanför Söderport i Visby och planen är att skapa ett nytt kvarter med blandat boende i form av hyresrätter, bostadsrätter och studentboende. Se vidare denna länk.

AB Schübergs Gräv & Schakt  har fått förtroendet för markarbetet.

Region Gotland genomför hösten 2016 trafiksäkerhetsåtgärder på Allégatan och Stenkumlaväg i Visby. Arbetet omfattar bl.a. tillgänglighetsanpassning och hastighetssänkande åtgärder vid två cykelöverfarter/övergångsställen på Stenkumlaväg och korsningen Allégatan/Stenkumlaväg.  AB Schübergs Gräv & Schakt är totalentreprenör.

Region Gotland bygger ny väginfrastruktur på nya bostadsområdet A7 i Visby för bil- , gång– och cykeltrafik. Nybyggnaden skall färdigställas hösten 2017.

AB Schübergs Gräv & Schakt är totalentreprenör

Viltdamm byggs i Hogrän för att förstärka den biologiska mångfalden för växt– och djurliv. Färdigställas under hösten 2017.

AB Schübergs Gräv & Schakt är totalentreprenör