AB Schübergs Gräv & Schakt

Vi har branschkunskapen, viljan och resurserna för de arbeten Ni vill ha utfört. Vi arbetar utifrån att utföra uppdrag med bra kvalité och därmed få nöjda och återkommande kunder.

 Din totala markentreprenör

Textruta: Entreprenadtjänster
Vi utför allt inom entreprenadbranschen med en maskinpark som täcker in de flesta behoven. Med grävmaskiner i olika storlekar och inte minst kompetent personal, kan vi ta på oss de flesta uppdragen oavsett om det är små eller större projekt. 
Textruta: Kontakta oss:
Barlingbo Digeråkre 630 
621 78 Visby
Magnus I mobil: 0700 809 044 
Krister W mobil: 0700 809 041
Joel E mobil: 0737 460 200
Kontor: 0498-121201
Tanja R mobil: 0700809042
E-post: entreprenad@schubergs.se
//-->

Sökord, sökord, Gotland, gotland, grävning, grund, grus, jord, infiltration, avlopp, husgrund, fiber, schakt, transport, infart, dränering, kanal, dike, rensning, damm, viltvatten, grävmaskin, traktorgrävare, lastmaskin, lastbil, hjulgrävare, bandgrävare, nergrävning, kanalrensning, dikesrensning,  maskinflytt, entreprenad, offert, matjord, gräva, elkabel, jordvärme, tomt, fastighet, hus, avvägning, gps, GPS, anlägger, maskinförare, maskinist, grävmaskinist, anläggning, VA, vatten, grundarbete, mark, väg, trädgårdsarbete, arbete, planering, projektering, trafiktillstånd, kabel, kabelplöjning, sockenfiber, FTTH, bygg, VA-arbete, anläggningsarbete, grävföretag, företag, snöröjning, lastväxlare, ROT-avdrag, slamavskiljare, ME, trekammarbrunn, avloppsanläggning, sten. reningsverk, LTA, lta. Markentreprenör, totalentreprenör, mark, husdränering, totalentreprenad, markarbete, gotland, gjutning, cementplatta, totalentreprenör, mark.